Přihlášení/RegistraceKontaktujte nás
Nový katalog pro obrábení a údržbu v oblasti železnic

2022-07-08

Railway-2022-855x500.png

Železnice je stale jedním z nejdůležitějších druhů dopravy na celém světě a společnost Dormer Pramet se zaměřuje na poskytování produktů pro podporu výroby a údržby kolejových vozidel.

Stali jsme se uznávaným dodavatelem řezných nástrojů pro obrábění kol, náprav, výhybek, dynamické frézování kolejnic a dílů vagonů. Abychom prezentovali své odborné znalosti v železničním průmyslu, vydali jsme nový katalog speciálně pro tento segment.

Vedle tradičních postupů obrábění pro soustružení nových kol a údržbu různých dílů nabízíme řadu vyměnitelných destiček pro dynamické frézování kolejnic, tedy pro údržbářské práce na kolejích.

Nový katalog o 570 stranách, který je k dispozici ve formátu pdf, obsahuje více než jen přehled výrobků. Vedle podrobných znalostí o železnici a technických údajů v něm zákazníci najdou také informace o obrábění.

Klíčovým prvkem publikace jsou podrobné produktové stránky, kde si zákazníci mohou prohlédnout různé aspekty dostupných řezných nástrojů.  Kromě toho jsou v katalogu uvedeny podrobné technické informace o třídách, opotřebení, materiálech a profilech kolejnic.

Nový katalog Železnice je v současné době k dispozici v angličtině, ale další překlady si lze vyžádat po domluvě s obchodním technikem společnosti Dormer Pramet.

železnice
Railway-2-2022-855x500.png