Přihlášení/Registrace
Zpět
Česko expand_more
Kontaktujte nás
Proč si vybrat kariéru ve společnosti Dormer Pramet?

Ve společnosti Dormer Pramet nabízíme více než jen pracovní kariéru. Záleží nám na výrobním průmyslu a lidech, kteří v něm pracují. Máme více než 150 let zkušeností v oboru. Naše dědictví a pověst je založena na dlouholeté zkušenosti s výrobou vysoce kvalitních a spolehlivých obráběcích nástrojů, které od nás míří do celého světa.

V odvětví výroby nacházejí své uplatnění miliony lidí. Toto jim zajištuje mzdu a příležitosti pro další rozvoj. My v Dormer Pramet vytváříme celosvětově pracovní zázemí pro více než 2 400 kolegů a kolegyň.

Dlouhodobě se zaměřujeme na inovace a vývoj nových technologií tak, abychom zajistili svým zákazníkům ze všech segmentů výrobního průmyslu budoucnost ve znamení prosperity a udržitelnosti. Připojte se k nám a přispějte ke změně, která vytvoří lepší a bezpečnější život pro všechny!

Globální pracovní nabídky
Career-Choose-1035x690.png
Dormer Pramet Šumperk – dobrá adresa

Máte zájem pracovat pro Dormer Pramet Šumperk? Připravili jsme pro Vás speciální stránku, kde najdete vše podstatné na jednom místě včetně aktuálně otevřených pozic a pracovních podmínek pro tuto lokaci. Stát se členem našeho týmu nikdy nebylo snazší. Přidáte se?

www.pracujtepronejlepsi.cz
CZ-career.jpg
Náš cíl: Přinášíme změnu - Výroba je pro nás důležitá

Ve společnosti Dormer Pramet věříme, že jsme schopni přispět k udržitelnému a ziskovému růstu našich zákazníků, partnerů, společnosti i komunity, ve které působíme. Jakýkoliv úspěch je vždy úspěchem společným. Díky dlouhodobému zaměření, neustálým inovacím a vývoji nových technologií budeme součástí dalšího růstu odvětví výroby. Výroba je pro nás důležitá!

Career-Purpose-Make-the-shift
Připojte se k našemu globálnímu týmu

Jsme globální tým a kariéra u nás Vám otevírá dveře do celého světa! Díky 21 pobočkám ve více než 100 zemích budete mít spoustu příležitostí spolupracovat, setkávat se a komunikovat s kolegy napříč zeměmi a kontinenty. Máme výrobní závody, prodejní pobočky i distribuční centra na několika kontinentech a usilujeme o vytvoření globálního týmu v souladu se zásadami diverzity a inkluze, kde každý má příležitost ke svému růstu a rozvoji.

Career-Our-People

Seznamte se s našimi lidmi 

Zaměstnanci jsou naším nejcennějším aktivem. Po celém světě zaměstnáváme více než 2 400 kolegů a kolegyň, kteří reprezentují 25 různých národností.

Seznamte se s některými z nich:

Kateřina Nejedlá - Dormer Pramet, Česká republika

"Ve společnosti Dormer Pramet Šumperk pracuji již více než 20 let a jsou to roky plné příležitostí, stability, výzev a růstu. Je to rodina." 

Flavia Ribeiro - Dormer Pramet, Brazílie

 "Když jsem ve společnosti Dormer Pramet zahájila svoji kariéru, byla to pro mě velká výzva, jelikož poprvé v mé kariéře se v každodenní práci setkávám s velkou globální rozmanitostí. Postupně jsem poznávala své kolegy po celém světě, kteří mne vždy podporovali a zároveň byli velmi otevření novým nápadům a názorům. Mám jistotu, že mohu vyjádřit svůj názor, což ukazuje, jak moc si společnost cení rozmanitosti a podporuje budování vztahů se zaměstnanci a zákazníky na základě transparentnosti a důvěry." 

Kumar Adhayan - Dormer Pramet, Indie 

"Mám velké nadšení pro technologie a příležitost pracovat pro organizaci, která se neustále snaží růst prostřednictvím nových technologií, je pro mě splněným snem. Tím, že jsem součástí této úžasné rodiny od samého počátku jejího působení v Indii, jsem měl možnost poznat a osobně žít zásady a základní hodnoty naší společnosti. Jejich cílem je rozvíjet dlouhodobě udržitelný podnik s velkým smyslem pro odpovědnost vůči všem zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců a životního prostředí."

Josh Doster - Dormer Pramet, USA 

"Od svého nástupu do týmu Dormer Pramet jsem dostal více příležitostí k osobnímu i profesnímu růstu, než jsem si kdy dokázal představit. Společnost poskytuje širokou škálu zdrojů, nástrojů a příležitostí k úspěchu. Kamarádství v celém týmu a hodnota, která je kladena na rodinu, svědčí o společnosti, která si členů týmu skutečně váží, a to je velmi obohacující."

Naše základní hodnoty 

Očekáváme, že naši zaměstnanci budou jednat v souladu s našimi základními hodnotami a kodexem chování, že budou věrnými zastánci naší značky a budou spolehliví ve všem, co dělají. Očekáváme od nich, že budou našim zákazníkům a kolegům poskytovat nekomplikovaná, čestná a konzistentní řešení a služby.  

Naše základní hodnoty jsou základem naší společnosti. Popisují naše chování, řídí naše jednání a obchodní rozhodnutí a tvoří stabilní základ našeho způsobu práce. Naše základní hodnoty jsou:  

Zaměření na zákazníka                     

Dbám na to, aby mé úkoly přinášely našim zákazníkům přidanou hodnotu. Jsem proaktivní a zohledňuji očekávání zákazníků. Hledám skutečné potřeby našich zákazníků a pomáhám je uspokojit.

Inovace                                

Mám odvahu přemýšlet novými způsoby. Přijímám nové perspektivy. Aktivně sdílím znalosti a zkušenosti. Neustále se snažím zlepšovat naše způsoby práce.   

Fair play

Vždy jednám v souladu s našimi etickými normami a bezpečnost je pro mě na prvním místě. Vždy beru ohled na životní prostředí a komunitu, ve které působím. Záleží mi na druhých a buduji vztahy založené na upřímnosti, respektu a důvěře.   

Vášeň vítězit 

Jsem odvážný a rád se ujímám vedoucí role, stanovuji si ambiciózní cíle a plním své sliby. Jsem odhodlán vždy udělat něco navíc a spolupracovat pro zlepšení efektivity práce a dosažení výsledků.

Career-Values-Banner_1150x300.png

Co pohání společnost Dormer Pramet? 

Postavení zaměstnanců

Ve společnosti Dormer Pramet, která je součástí skupiny Sandvik, aktivně podporujeme posílení postavení zaměstnanců. Umožnění, inspirace a povzbuzení jednotlivců k tomu, aby podnikli kroky k rozvoji svých pracovních zkušeností, vytváří inkluzivní kulturu. Považujeme za svou povinnost vytvářet prostředí, které pomáhá podporovat schopnost a touhu zaměstnanců jednat v rámci strategického rámce naší organizace. Tato zodpovědnost a důvěra dává zaměstnancům možnost, aby si sami razili cestu k úspěchu.

Rovnost

Jsme přesvědčeni, že rovné příležitosti by měly být poskytovány všem zaměstnancům bez ohledu na pohlaví, věk, osobní nebo kulturní rozdíly. Naši zaměstnanci, kteří jsou zastoupeni ve více než 100 zemích, jsou zdrojem neocenitelných odborných i životních zkušeností. Jejich zohlednění a podpora různých přístupů a pohledů přispívá k diverzitě našeho globálního týmu, která nám pak umožňuje dosahovat lepších výsledků. Aktivně podporujeme rozmanitost a začlenění na všech úrovních a usilujeme o vytvoření jedné globální rodiny Dormer Pramet.

Zkušenosti a odborné znalosti 

Můžeme se pochlubit více než 150 lety odborných znalostí a zkušeností v oboru řezných nástrojů.

Naše výrobky a podpora kvalifikovaných inženýrů pomáhají řešit technické problémy v mnoha průmyslových odvětvích. Od údržby a oprav přes všeobecné obrábění až po těžké obrábění, železnici nebo montáže v leteckém průmyslu.

Náš tým je připraven sdílet své znalosti v oblasti obrábění kovů, a to buď osobně, v jednom z našich čtyř specializovaných školicích středisek, nebo virtuálně prostřednictvím našich digitálních podpůrných kanálů.

Přidejte se k nám!