Přihlášení/Registrace
Zpět
Česko expand_more
Kontaktujte nás

V naší společnosti Dormer Pramet rádi říkáme, že inovujeme pomocí nejnovějších technologií, abychom zůstali na špici průmyslové výroby. Ve výrobním závodě v Šumperku jeden z našich techniků obešel zavedenou praxi a k vyřešení nepředvídaného problému použil novou komunikační technologii.     

Dormer Pramet v Šumperku získal unikátní víceosý lis od firmy Kobayashi. Tento lis je důležitou investicí do zařízení, která rozšíří naše výrobní možnosti vytvářením nových tvarů břitových destiček, jež naše stávající technologie nedokáže vyrobit. Víceosý lis Kobayashi je složité zařízení, které ke svému bezpečnému a náročnému provozu vyžaduje specializované zaškolení. Jeden nesprávný krok při uvádění do provozu může způsobit nákladné škody a technici v Šumperku se při uvádění do provozu nechtěli dopustit žádné chyby. 

Kvůli omezenému cestování z důvodu pandemie COVID však nebylo možné provést standardní školení zástupci společnosti Kobayashi. Člen výzkumného a vývojového týmu společnosti Dormer Pramet Ondřej Šebesta nejprve plánoval online školení a realizaci prvotního provozu nového lisu s použitím statických kamer a komunikace s prodejcem Kobayashi v Německu prostřednictvím videohovoru. 

Namísto toho však IT oddělení nabídlo řešení – HoloLens 2. HoloLens 2 neboli HL 2 je zařízení, které dokáže kombinovat fyzický svět s prvky virtuální reality a vytvořit tak realitu smíšenou. Hologramová projekce dokáže promítat prvky do zorného pole uživatele, vztahovat je k bodům reálného světa a vytvářet tak digitální překrytí. Uživatel má k dispozici manuály, 3D modely, schematické výkresy a možnost označení objektů šipkami a čarami přímo v zorném poli. Obraz z HoloLens může být rovněž přenášen prostřednictvím programů pro online schůzky a s rozšířenou realitou uživatele mohou pracovat i další kolegové. 

Nejprve bylo nutno naučit se ovládat zařízení HL 2. Pro Ondřeje to byla zcela nová technologie, a tak začal hodinovým popisem zařízení dodavatelem, společností Autocont. Většinu poznatků však získal díky vlastnímu testování a později také z tipů a rad uvedených na internetu. 

Ve volném čase se seznamoval s technologií rozšířené reality a létal s FPV dronem, aby snížil vedlejší účinky HoloLens 2, jako je bolest hlavy, nepříjemné pocity, dezorientace, závratě nebo únava, které omezují dobu provozu pro uživatele. Při pravidelném používání smíšené nebo virtuální reality mají tyto symptomy tendenci ustupovat. 

Před uvedením lisu Kobayashi do provozu se Ondřej musel nejprve seznámit se strojem. Během přípravných školení s HoloLens 2 a při komunikaci s dodavatelem pročetl příručky a zkontroloval vybavení lisu. Na svém prvním setkání ve smíšené realitě prošli s dodavatelem veškeré vybavení, zkontrolovali stav a objasnili účel a použitelnost speciálních přípravků. Během toho zjistili selhání záložního systému ovládajícího rozhraní, nalezli příčinu a elektronik specialista společnosti Dormer Pramet provedl výměnu dílu dle instrukcí výrobce.    

Během dalšího Mixed Reality setkání připravili počítač pro vzdálenou podporu, přes který se byl technik firmy PPW schopen připojit přímo ke stroji, vidět všechny údaje v reálném čase a v případě potřeby převzít kontrolu. Vzhledem ke skutečnosti, že byl ve stroji osazen nástroj, bylo nutné jej vyjmout, zkontrolovat jeho stav a vyčistit. Tuto činnost Ondřej ještě nikdy předtím neprováděl a s pomocí online instruktáže technika Kobayashi skrze Hololens 2 a vzdáleným připojením výrobce ke stroji byl nástroj úspěšně vyjmut. Následně bylo možné dokončit zbylé úkony údržby, kontroly geometrie, seřízení stroje a zahájení bezpečného provozu.  

Během následujících online schůzek se podařilo zaškolení na lis a HoloLens 2 se nadále používá jako špičkové komunikační zařízení a k vytváření budoucích školicích materiálů pro činnost operátorů lisu.

Použití HL 2 umožnilo zaměstnancům společnosti Dormer Pramet překonat překážku. Díky vynalézavosti a úsilí IT oddělení a zástupců společnosti Kobayashi může proces uvádění nových strojů do provozu pokračovat. 

Pro více informací o všech nejnovějších produktech uvedených na trh společností Dormer Pramet navštivte www.dormerpramet.com nebo kontaktujte místní obchodní zastoupení. Sledujte všechny sociální příspěvky týkající se nového sortimentu vyhledáním #SimplyReliable. 


Na snímku: Ondřej se systémem Hololens 2 pracuje s lisem Kobayashi MAP za online asistence pracovníka firmy PPW.