Přihlášení/RegistraceKontaktujte nás

UDRŽITELNÉ PODNIKÁNÍ

Společnost Dormer Pramet se zavázala využívat konstrukční činnosti a inovace k udržitelnějšímu podnikání. Integrace udržitelnosti do našeho obchodního modelu a pracovních postupů vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné strany: zákazníky, zaměstnance, akcionáře i společnost.

Uplatňujeme holistický přístup a do našeho programu udržitelnosti začleňujeme celý hodnotový řetězec. K udržitelnosti přispíváme zejména prostřednictvím našich produktů. S našimi zákazníky a dodavateli spolupracujeme na produktivnějších, bezpečnějších a udržitelnějších řešeních.

Stanovili jsme a zavedli dlouhodobé cíle udržitelnosti pro rok 2030 v oblastech klimatu, recyklace, lidských zdrojů a fair play, které nám mají pomoci přejít k udržitelnějšímu podnikání, což je jeden ze strategických cílů naší společnosti.

Abychom zajistili, že jdeme tou správnou cestou, jsou všechny naše údaje o KPI v oblasti životního prostředí a udržitelnosti pravidelně vykazovány a vyhodnocovány v našich průběžných zprávách.

Naše hlavní cíle jsou:

Cirkularita

Zajištění minimálně 90% recyklace materiálů v oblasti obalů, produktů, odpadů, a to včetně klíčových dodavatelů. Ve všech našich nových zákaznických projektech se zaměřujeme na efektivitu využívání materiálů a zdrojů, současně našim zákazníkům poskytujeme nové modely opětovného použití a recyklace.

circularity.jpg
Snižování CO₂

Hodláme snížit naše emise CO₂ a dosáhnout poloviční produkce CO₂ ve srovnání s lety 2016–2018. Systematicky pracujeme na projektech zlepšování životního prostředí zaměřených na snižování spotřeby elektřiny v našich výrobních závodech. V současné době připravujeme instalaci solárních panelů na střechách jedné z našich výrobních jednotek.

CO2_reduction.jpg
Nulové škody

Usilujeme o nejvyšší standardy pro naše zaměstnance a tyto standardy budeme neustále zvyšovat. Do roku 2030 chceme dosáhnout poloviční celkové úrazovosti (TRIFR) ve srovnání s výchozími roky 2016–2018. Pravidelně zvyšujeme povědomí o zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců prostřednictvím workshopů, nanolearningu a každoročních oslav Dne bezpečnosti.​

Zero-HArm.jpg
Cíl v oblasti fair play

Budeme se neustále zaměřovat na vyšší úroveň etiky a transparentnosti, chceme být lídrem ve fair play postupech a jednat otevřeně.

fair-play.jpg
Naše certifikace: