Přihlášení/RegistraceKontaktujte nás

Výkup tvrdokovu 

Společnost Dormer Pramet s.r.o. je na základě certifikátu ISO 14001 a principech práce s ním souvisejících oprávněna provádět výkup a skladování výrobků z tvrdokovu včetně jeho zpracování ve speciálním recyklačním zařízení. Použité výrobky z tvrdokovu jsou při recyklaci zpracovány na základní suroviny, které jsou následně použity pro výrobu nových výrobků z karbidu wolframu WC. 

Nabízíme možnost zpětného výkupu použitých výrobků z tvrdokovu za zajímavé ceny. Zdá-li se vám výkupní cena zajímavá, neváhejte nás kontaktovat a dohodnout se na podmínkách výkupu. 

Co vykupujeme: 

  • použité břitové destičky 
  • monolitní frézy 
  • monolitní vrtáky 
  • tvářecí výrobky 

Tyto výrobky nesmí obsahovat keramiku, cermety, šrouby a špony. 

Původce odpadu (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti odpad vzniká) zařazuje odpad dle katalogu odpadů (vyhl. č.93/2016 Sb.). Katalogové číslo tvrdokovového odpadu je 12 01 99 odpady jinak blíže neurčené (O) - odpadní slinutý karbid. 

Ceník výkupu SK odpadu
 

Množství

   Kč / kg

> 1.000 kg

   490 Kč

> 500 kg

   470 Kč

50 - 500 kg

   440 Kč

< 50 kg

   420 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 2.5.2023 .​ Náklady na dopravu hradí dodavatel. 

Kontaktní informace: 

  recycling@dormerpramet.com  |   Tel.: +420 ​583 381 557  |    IČZ: CZM 00983