Bejelentkezés/Regisztráció
Vissza
Magyarország expand_more
Kapcsolat

PÁLYÁZÓNAK SZÁNT ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS
DORMER PRAMET
 

1. Bevezetés

Dormer Pramet összegyűjti és kezeli azokat az adatokat, melyeket a Dormer Prametnél meghirdetett állásra benyújtott pályázatában megadott („személyes adatok"). A pályázónak szánt adatvédelmi értesítés („Adatvédelmi értesítés") meghatározza, milyen személyes adatokat gyűjtünk, és milyen célból kezeljük azokat, valamint tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogait. 

„Személyes adatok": minden olyan adat, mely közvetlenül vagy közvetve azonosít egy élő személyt. 

A jelen Adatvédelmi értesítésben az „adatkezelés" kifejezés a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi tevékenységre vonatkozik, beleértve az adatok gyűjtését, kezelését, tárolását, megosztását, hozzáférését, felhasználását, átadását és törlését.

A „GDPR" az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679). A rendelet célja az egyének személyes adatainak védelme. 

2.A személyes adatai kezelésének célja 

  1. A pályázati folyamat, illetve képességeinek, képesítéseinek és érdeklődési köreinek adminisztrálása, beleértve a megadott adatok ellenőrzését

   A Dormer Pramet a pályázati folyamat nyilvántartása érdekében kezelheti a személyes adatait. Idetartozik személyes adatainak kezelése annak érdekében, hogy a munkáltató értékelje képességeit, képesítéseit és érdeklődési területeit a megpályázott állás tekintetében, valamint a megadott információk valós és pontos voltának ellenőrzése, például a referenciák ellenőrzése révén. Az ilyen célból kezelt adatok közé a következők tartoznak: 
 • Elérhetőségek (pl. név, lakcím, e-mail-cím és telefonszám)
 • A megpályázott pozíció és az állással kapcsolatos preferenciák, hogyan értesült az álláslehetőségről, hajlandó-e utazni, ha az állás ezt megkívánja
 • A jelenlegi munkaviszonyra vonatkozó adatok
 • Iskolai végzettség
 • Szakmai tapasztalat
 • Formális képesítések
 • Képesítések (pl. nyelvtudás, számítógépes ismeretek és egyéb készségek)
 • Referenciák
 • Egyéb adatok, melyeket a szakmai önéletrajzában és/vagy személyes levelében adott meg

A személyes adatainak kezelése azért szükséges, hogy jogos érdekei alapján a Dormer Pramet nyilvántartsa a pályázatát, értékelje a tisztségre való alkalmasságát, és ellenőrizze a megadott adatokat, illetve megtegye az Ön által kért lépéseket, mielőtt esetleg munkaszerződést köt Önnel.

A személyes adatait a pályázati folyamat során kezeljük. Miután a pályázati eljárás lezárult, még kilenc hónapig tároljuk a személyes adatait, illetve olyan, ennél rövidebb vagy hosszabb ideig, mely az Ön országában lehetőséget ad a jogos követelések megállapítására, érvényesítésére és védelmére. Amennyiben a Dormer Pramet alkalmazza Önt, a személyes adatait a Dormer Pramet Alkalmazotti adatvédelmi értesítésében foglaltaknak megfelelően a munkaviszonya időtartamáig tároljuk.

  1. Az előélet ellenőrzése

Amennyiben az Ön által megpályázott állás ezt szükségessé teszi, illetve a helyi törvények által megengedett mértékig a Dormer Pramet az előlelt ellenőrzése érdekében kezelheti a személyes adatait. Az ilyen célból kezelt adatok közé a következők tartoznak: 

 • Elérhetőségek (pl. név, lakcím, e-mail-cím és telefonszám)
 • Erkölcsi bizonyítvány másolata
 • Pénzügyi adatok (pl. hitelek ellenőrzése)
 • Referenciák

A személyes adatai kezelésére azért van szükség, hogy jogos érdekei alapján a Dormer Pramet ellenőrizze, hogy az Ön előélete megfelelő-e a Dormer Pramet üzleti tevékenysége, illetve az Ön által megpályázott állás szempontjából. Emellett a Dormer Pramet azt is ellenőrizni szeretné, hogy az Ön által megadott információk valósak-e.

A bűnügyi nyilvántartás alapján feldolgozott adatokat a Dormer Pramet az előélet ellenőrzése után visszavonhatatlanul törli saját nyilvántartásából. Miután a pályázati eljárás lezárult, még kilenc hónapig tároljuk a személyes adatait, illetve olyan, ennél rövidebb vagy hosszabb ideig, mely az Ön országában lehetőséget ad a jogos követelések megállapítására, érvényesítésére és védelmére. Amennyiben a Dormer Pramet alkalmazza Önt, a személyes adatait a Dormer Pramet Alkalmazotti adatvédelmi értesítésében foglaltaknak megfelelően a munkaviszonya időtartamáig tároljuk.

  1. A karrierlehetőségek nyilvántartása és kommunikációja

Amennyiben ehhez hozzájárul, a Dormer Pramet abból a célból is kezelheti személyes adatait, hogy számításba vegye Önt a Dormer Pramet csoporton belül megnyíló egyéb álláslehetőségek tekintetében, és folyamatosan tájékoztassa Önt a profiljának megfelelő álláslehetőségekről. Az ilyen célból kezelt adatok közé a következők tartoznak:

 • Elérhetőségek (pl. név, lakcím, e-mail-cím és telefonszám)
 • A korábban megpályázott pozíció és az állással kapcsolatos preferenciák, hogyan értesült az álláslehetőségről, hajlandó-e utazni, ha az állás ezt megkívánja
 • A jelenlegi munkaviszonyra vonatkozó adatok
 • Iskolai végzettség
 • Szakmai tapasztalat
 • Formális képesítések
 • Képesítések (pl. nyelvtudás, számítógépes ismeretek és egyéb készségek)
 • Referenciák
 • Egyéb adatok, melyeket a szakmai önéletrajzában és/vagy személyes levelében adott meg

Személyes adatait a vállalat az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Hozzájárulását az alábbi 6. pont szerint visszavonhatja.

Személyes adatait a fenti célokból a pályázat lezárását követő tizenkét (12) hónapig tároljuk (kivéve, ha abban az országban, ahol a pályázatát benyújtotta, a törvény ennél hosszabb vagy ennél rövidebb időtartamot szab meg a jogos követelések megállapításához, érvényesítésééhez és védelméhez). Ugyanakkor a Dormer Pramet ennél hosszabb ideig is tárolhatja személyes adatait, ha Ön úgy tájékoztatja a vállalatot, hogy szeretné, ha a Dormer Pramet számításba venné Önt más álláslehetőségek szempontjából. Az ilyen tájékoztatással egyben megújítja a személyes adati kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és a Dormer Pramet újabb 12 hónapig kezeli a személyes adatait.

A tizenkét hónapos időszak végén a Dormer Pramet e-mailben emlékeztetőt küld Önnek.  Amennyiben a Dormer Pramet alkalmazza Önt, a személyes adatait a Dormer Pramet Adatvédelmi értesítésében foglaltaknak megfelelően a munkaviszonya időtartamáig tároljuk. 

  1. Jogszerű követelések megállapítása, érvényesítése és védelme

A Dormer Pramet jogszerű követelések megállapítása, érvényesítése és védelme érdekében is kezelheti személyes adatait. Az ilyen célból kezelt személyes adatok ugyanolyan típusúak, mint az alább felsorolt személyes adatot. 

A jelen 2.4 pont szerinti személyes adatok kezelésének célja, hogy jogos érdekei alapján a Dormer Pramet megállapíthassa, érvényesíthesse és/vagy védhesse jogszerű követeléseit, amennyiben esetleg jogvita merül fel Ön és a Dormer Pramet között a pályázati folyamattal és/vagy a pályázatával kapcsolatban.

A fentiek értelmében a személyes adatait ebből a célból az Ön által megpályázott állás pályázati határidejének lezárásáig kezel a Dormer Pramet, valamint ettől számítva további kilenc hónapig, illetve ennél hosszabb vagy rövidebb ideig, attól függően, hogy az Ön országában a törvény milyen határidőt szab meg a jogszerű követelések megállapítására, érvényesítésére és védelmére.

3.                     A személyes adatok megosztása és átadása

A fenti 2. pontban foglalt céloknak megfelelően kezelt adatokat a Dormer Pramet átadhatja a Dormer Pramet csoport más tagvállalatainak. A címzettek az EU//EEA területén kívüli országokban is lehetnek. Az átadott személyes adatok megfelelő védelme érdekében (tekintet nélkül arra, hogy melyik országba kerülnek az adatok), a fogadó és a címzett Dormer Pramet vállalat intra-group data transfer agreementet (csoporton belüli adatátadási megállapodást) kötött. Ez azt jelenti, hogy a fogadó Dormer Pramet szervezetnek garantálnia kell a személyes adatok védelmét, például azzal, hogy betartja az Európai Bizottság adatátadásra vonatkozó Általános szerződési feltételeit. 

A Dormer Pramet külső felekkel, például olyan kereskedőkkel és szolgáltatókkal is megoszthatja a személyes adatokat, akik a Dormer Pramet utasításai szerint kezelnek személyes adatokat. Amennyiben és ahol a személyes adatok az EU/EEA térségen kívüli országba kerülnek, a Dormer Pramet gondoskodik arról, hogy az adatokat átadó Dormer Pramet szervezet az adatokat fogadó külső fél az Európai Bizottság Általános szerződéses feltételei szerint megállapodást kössön. Az átadást megelőzően egyéb garanciák beépítésére is sor kerülhet.

A GDPR értelmében Önnek joga van másolatot kérni minden olyan dokumentumról, mely bizonyítja, hogy az EU/EEA térségen kívülre történő átadás során megfelelő garanciák védik az Ön személyes adatait, tekintet nélkül arra, hogy az adatok átadására a Dormer Pramet csoporton belül kerül sor, vagy az adatok egy külső félhez kerülnek. Ha erről visszaigazolást szeretne kapni, kérelmét küldje el a következő címre: dp@dormerpramet.com

A személyes adatok jelen 3 pont szerinti átadása a fentiekben leírt célokból történik, és annak jogi alapja is ugyanaz, mint amely az adatok 2 pont szerinti átadását is megalapozza. 

Ha szeretne további tájékoztatást kapni az EU/EEA területén kívüli olyan országokról, amelyekbe átkerülhetnek az adatai, írjon a következő címre: dp@dormerpramet.com

A Dormer Pramet kormányzati szerveknek is átadhatja a személyes adatait (például a nevét, társadalombiztosítási számát, lakcímét és jövedelmi adatait) annak érdekében, hogy eleget tegyen törvényes kötelezettségeinek például a számviteli és könyvelési jelentéstétel területén.

4.  Az Ön jogai

  1. A helyesbítéshez és hozzáféréshez való jog

   A GDPR rendelkezéseinek megfelelően a Dormer Pramet megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely személyes adata helytelen, hiányos vagy hibás, joga van kérni a személyes adatai helyesbítését.  

   Emellett ahhoz is joga van, hogy hozzáférést kérjen az általunk kezelt személyes adataihoz. Az erre irányuló kérelmet a következő címre kell eljuttatni: https://www.dormerpramet.com/en-gb/company/privacy-portal

    
  2. Konkrétabban az alábbi jogok illetik meg Önt a GDPR értelmében: Valamennyi kérelmet a következő címre kell eljuttatni: https://www.dormerpramet.com/en-gb/company/privacy-portal
 1. visszaigazolást kérni személyes adatainak kezeléséről. Ezután joga van hozzáférni saját személyes adataihoz, illetve további információhoz, pl. megismerheti az adatkezelés célját. Az éppen kezelt személyes adatairól másolatot is kérhet. Ha elektronikus kérelmet nyújt be, a tájékoztatást digitális formátumban kapja meg.
 2. az Ön konkrét helyzete alapján kifogást emelni a személyes adatai kezelése ellen, melyet a vállalat saját jogos érdekei érvényesítése érdekében végez;
 3. bármikor visszavonni a hozzájárulását, amennyiben az adatok kezelése a hozzájárulása alapján történt;
 1. bizonyos körülmények között kérni személyes adatainak törlését;
 2. bizonyos esetekben korlátozni a személyes adatainak kezelését; és
 3. a GDPR adathordozhatósági követelménye szerint géppel olvasható formátumban megkapni a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok másolatát, beleértve azt is, hogy Ön milyen személyes adatokat adott meg a Dormer Prametnek. 
  1. A felügyelő hatóságnak benyújtott panaszok

   Joga van arra, hogy bármikor panaszt nyújtson be személyes adatainak kezelésével kapcsolatban annak az országnak az illetékes adatvédelmi hatóságához, amelyben lakik, ahol dolgozik, vagy ahol Ön szerint a GDPR megsértése bekövetkezett.
    

5.Elérhetőségi adatok

A személyes adatainak adatkezelője az a Dormer Pramet vállalat, amelyhez benyújtotta pályázatát, illetve egy másik, a cégcsoporthoz tartozó vállalat, ha a fenti célok teljesítéséhez ez szükséges. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy ki a személyes adatainak kezelője, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: dp@dormerpramet.com!
 

6.Hozzájárulás visszavonása

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó fenti hozzájárulások bármelyikét vagy mindegyikét bármikor visszavonhatja. 

A hozzájárulás visszavonásához lépjen kapcsolatba a Dormer Prametkel a következő címen: https://www.dormerpramet.com/en-gb/company/privacy-portal! Ekkor a Dormer Pramet beszünteti a személyes adatai kezelését abból a célból, amelyhez a hozzájárulását adta, és visszaigazolást küld Önnek arról, hogy a személyes adatainak kezelése ebből a célból megszűnik.