Zaloguj się / Zarejestruj sięKontakt

Parametry narzędzi skrawających zgodne z normą ISO 13399

Zgodnie z normą ISO 13399, wszystkie narzędzia skrawające opisywane są przez określoną liczbę parametrów. 

Pełna lista parametrów narzędzi skrawających wraz z ich definicjami została przedstawiona poniżej.

Czym jest ISO 13399?

ISO 13399 jest międzynarodową normą regulującą sposób przekazywania informacji o narzędziach skrawających. Opisuje ona wymiary i parametry w neutralnym formacie, który jest niezależny od systemu lub nomenklatury firmowej. Dzięki precyzyjnej definicji narzędzia skrawającego zgodnej z globalną normą, przetwarzanie danych elektronicznych przez dowolne oprogramowanie jest szybsze, co przekłada się na lepszą jakość komunikacji i sprawniejszą wymianę informacji.  

Korzyści dla użytkownika

Zastosowanie wspólnego języka do opisu naszych narzędzi skrawających sprawia, że komunikacja między systemami staje się łatwiejsza. Umożliwia to klientom i partnerom zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, zapewniając łatwiejsze gromadzenie wysokiej jakości danych dla wszystkich naszych 40 000 narzędzi - zarówno monolitycznych, jak i na wymienne płytki. Dzięki zastosowaniu systemu zgodnego z normą ISO13399 nie ma potrzeby ręcznego przetwarzania danych z katalogów papierowych i wprowadzania ich do systemu.

ISO-13399.jpg

Parametr

Definicja​

ALP   

Kąt przyłożenia

ANN   

Pomocniczy kąt przyłożenia

APMX   

Maksymalna głębokość skrawania

B   

Szerokość chwytu oprawki

BAWS   

Kąt korpusu po stronie przedmiotu obrabianego

BBD   

Wyważony konstrukcyjnie

BBR   

Wyważony w teście obrotowym

BD   

Średnica korpusu

BHTA   

Kąt stożka korpusu

BS   

Długość krawędzi dogładzającej

BSG   

Norma wykonania

CDX   

Maksymalna głębokość skrawania

CHW   

Szerokość fazki naroża płytki

CICT   

Liczba elementów skrawających

CND   

Średnica podłączenia chłodziwa

CNSC   

Oznaczenie typu wlotu chłodziwa

COATING

Pokrycie

CNT   

Wielkość gwintu wlotu chłodziwa

CP   

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie chłodziwa

CRKS   

Wielkość gwintu śruby ściągającej złącza

CTPT   

Typ operacji

CUTDIA  

Maksymalna średnica przecinanego przedmiotu

CW   

Szerokość skrawania

CWTOLL  

Dolna odchyłka tolerancji szerokości skrawania

CWTOLU  

Górna odchyłka tolerancji szerokości skrawania

CXSC   

Oznaczenie typu wylotu chłodziwa

CZC   

Oznaczenie wielkości złącza

CZC MS  

Oznaczenie wielkości złącza po stronie obrabiarki

CZC WS  

Oznaczenie wielkości złącza po stronie przedmiotu obrabianego

DAH   

Średnica otworu dostępowego

DAXIN   

Minimalna średnica wewnętrzna rowka czołowego

DAXX   

Maksymalna średnica zewnętrzna rowka czołowego

DBC   

Średnica rozstawienia śrub

DC   

Średnica skrawania

DCB   

Średnica otworu mocującego

DCBN   

Minimalna średnica otworu mocującego

DCBX   

Maksymalna średnica otworu mocującego

DCF   

Minimalna średnica skrawania

DCON   

Średnica złącza

DCSFMS  

Średnica powierzchni styku po stronie obrabiarki

DCSFWS  

Średnica powierzchni styku po stronie przedmiotu obrabianego

DCX   ​

Maksymalna średnica skrawania

DIX   ​

Maksymalna średnica dopasowania do zmieniacza narzędzi

DMIN   

Średnica minimalna otworu obrabianego

DMM

Średnica trzonka

DN   ​

Średnica szyjki

DSGN   ​

Wersja

D1

Średnica otworu mocującego

FHA   ​

Kąt pochylenia linii śrubowej rowków wiórowych

FLGT   ​

Grubość kołnierza

FTDZ   ​

Do gwintów od średnicy gwintu

H   

Wysokość trzonka

HF   ​

Wysokość funkcjonalna

HRY

Najniższy punkt do płaszczyzny odniesienia

HTB   ​

Wysokość korpusu

HTH   ​

Wysokość

​IC

Średnica okręgu wpisanego

INSL   ​

Długość płytki

IZC   ​

Oznaczenie wielkości płytki

KAPR   ​

Kąt przystawienia wg ISO

KCH   ​

Kąt fazki naroża

L

Długość krawędzi

LB

Długość korpusu

LCF   ​

Długość rowka wiórowego

LE   ​

Efektywna długość krawędzi skrawającej

LF

Długość funkcjonalna

LGR   ​

Długość ostrzenia

LH

Długość głowicy

LPR   ​

Długość wysunięcia

LS   ​

Długość trzonka

LSC   ​

Długość mocowania

LSCN   ​

Minimalna długość mocowania

LSCX   ​

Maksymalna długość mocowania

LSD   ​

Długość chwytu

LU

Długość użytkowa (max. zalecana)

MHD   ​

Odległość otworu mocującego

MIID   ​

Oznaczenie płytki głównej

MMCC   ​

Kod momentu wstępnego

NOF   ​

Liczba rowków

OAH   ​

Wysokość całkowita

OAL   

Długość całkowita

OAW

Szerokość całkowita

OHN   ​

Minimalny wysięg

OHX   ​

Maksymalny wysięg

PHD

Średnica otworu wstępnie obrobionego

PHDX

Maksymalna średnica otworu wstępnie obrobionego

PL

Długość wierzchołka

PRFRAD  ​

Promień zarysu

PRSPC   ​

Specyfikacja zarysu

PSIR   ​

Kąt przystawienia wg ANSI

PSIRL   ​

Główny lewy kąt przystawienia

PSIRR   ​

Główny prawy kąt przystawienia

RADH   ​

Promieniowa wysokość korpusu

RADW   ​

Promieniowa szerokość korpusu

RE

Promień naroża

RETOLL   ​

Dolna odchyłka tolerancji promienia naroża

RETOLU  ​

Górna odchyłka tolerancji promienia naroża

RPMX   ​

Maksymalna prędkość obrotowa

S

Grubość płytki

SDL   ​

Długość do stopnia

SIG   ​

Kąt wierzchołkowy

SSC   ​

Oznaczenie wielkości gniazda płytki

SUBSTRATE

Podłoże

TCDC   ​

Klasa tolerancji średnicy skrawania

TCDMM  ​

Tolerancja średnicy trzonka

TCHA   ​

Osiągalna tolerancja otworu

TCT   ​

Klasa tolerancji narzędzia

TCTR   ​

Klasa tolerancji gwintu

TD   ​

Średnica zewnętrzna nominalna lub średnica znamionowa gwintu

TDZ

Wielkość średnicy gwintu

TFLA   ​

Wydłużenie oprawki podatnej gwintownika

TFLB   ​

Skrócenie oprawki podatnej gwintownika

THCHT   ​

Typ nakroju gwintownika

THFT   ​

Zarys gwintu

THLGTH  ​

Długość gwintu

THUB   ​

Grubość piasty

TP   ​

Podziałka gwintu

TPI

Zwoje/ cal

TPIN   ​

Minimalna liczba zwojów/ cal

TPIX   ​

Maksymalna liczba zwojów/ cal

TPN   ​

Minimalny skok gwintu

TPX   ​

Maksymalny skok gwintu

TQ   ​

Moment obrotowy

TSYC

Oznaczenie typu narzędzia

ULDR   ​

Stosunek długości użytkowej do średnicy

WB   ​

Szerokość korpusu

WF

Szerokość funkcjonalna

WSC   ​

Szerokość mocowania

WT

Ciężar elementu

W1   ​

Szerokość płytki

ZEFF

Liczba efektywnych ostrzy na czole

ZEFP   ​

Liczba efektywnych ostrzy na obwodzie

ZWX   ​

Maksymalna liczba płytek dogładzających Wiper