Zaloguj się / Zarejestruj sięKontakt

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Firma Dormer Pramet jest zdeterminowana, aby wykorzystywać technologię i innowacje w celu prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności. Włączenie zrównoważonego rozwoju do naszego modelu biznesowego i sposobu pracy przynosi korzyści wszystkim interesariuszom: klientom, pracownikom, udziałowcom oraz społeczeństwu.

W odniesieniu do naszego programu zrównoważonego rozwoju przyjęliśmy podejście holistyczne, włączając w niego cały łańcuch wartości. Naszym głównym wkładem w zrównoważony rozwój są nasze produkty i dlatego wspólnie z naszymi klientami i dostawcami pracujemy na rzecz bardziej wydajnych, bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Stworzony przez nas długoterminowy program zrównoważonego rozwoju do roku 2030 skupiający się na obszarach klimatu, recyklingu, ludzi i Fair Play pozwoli nam osiągnąć jeden ze strategicznych celów naszej firmy: prowadzenie bardziej zrównoważonej działalności.

Wszystkie nasze kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju są regularnie prezentowane i analizowane w naszych raportach okresowych, upewniając nas, że podążamy we właściwym kierunku.

Najważniejsze cele naszego programu to:

Recykling

Zapewnienie co najmniej 90-procentowego powtórnego wykorzystania materiałów w odniesieniu do opakowań, produktów i odpadów, z uwzględnieniem kluczowych dostawców. We wszystkich naszych nowych projektach będziemy koncentrować się na efektywnym wykorzystaniu materiałów i zasobów, a także dostarczać naszym klientom nowe modele nadające się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

circularity.jpg
Zmniejszenie emisji CO2

zamierzamy, w porównaniu z latami 2016-2018, ograniczyć emisję i wytwarzanie CO2 o połowę. Systematycznie pracujemy nad projektami poprawy stanu środowiska, mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w naszych zakładach produkcyjnych. Obecnie przygotowujemy się do montażu paneli słonecznych na dachach jednego z naszych zakładów produkcyjnych.

CO2_reduction.jpg
Zero szkód

Dążymy do zapewnienia ludziom jak najlepszych warunków pracy i zamierzamy je stale poprawiać. Do roku 2030 chcemy, w porównaniu z linią bazową dla lat 2016-2018, zmniejszyć o połowę wskaźnik częstości występowania wypadków (Total Recordable Injury Frequency Rate - TRIFR). Regularnie podnosimy świadomość naszych pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa organizując warsztaty, szkolenia nanolearnigowe i coroczne obchody Dnia Bezpieczeństwa.

Zero-HArm.jpg
Fair play

Będziemy stale podnosić poprzeczkę w zakresie etyki i przejrzystości, stając się liderem w zakresie uczciwej działalności i otwartości.

fair-play.jpg
Posiadamy certyfikaty do: