Logga in/RegistreraKontakta oss
Varför välja en karriär inom Dormer Pramet?

Vid Dormer Pramet erbjuder vi mer än bara en karriär.  Vi bryr oss om tillverkningsindustrin och de som arbetar inom den. Vårt företag bygger sitt rykte på mer än 150 års industrierfarenhet  av tillverkning av skärande verktyg av högsta kvalitet som används över hela världen. 

Genom tillverkning skapas jobb för miljontals människor och säkrar dem en lön som ger dem möjlighet att utvecklas. Vi har mer än 2.000 personer anställda vid våra fabriker.

Vårt långsiktiga fokus är att uppfinna och utveckla nya teknologier för att skapa en lönande och hållbar framtid för tillverkningsindustrin. Följ med oss och hjälp oss skapa en bättre och säkrare värld för alla!

Utforska våra jobberbjudanden
Career-Choose-1035x690.png
Vårt syfte: Vi gör förändringen - Vi bryr oss om Tillverkningen

At Dormer Pramet we believe in our ability to provide sustainable, profitable growth for our customers, partners, company and for the community at large. We will build on our success together. By keeping a long-term focus, relentlessly innovating, and developing new technologies, we will be part of growing manufacturing. To us, success means when we, our stakeholders and society win together. We care for manufacturing! 

Career-Purpose-Make-the-shift
Gå med i vårt globala team

Vi är ett globalt team och din karriär hos oss kan öppna dörrarna till världen! Med 20 avdelningskontor som servar över 100 länder, finns många möjligheter till arbete, besök och samarbete med kollegor  på  många platser. Vi har produktion, försäljning och distributions över flera kontinenter, och vi strävar efter att ha en diversifierad och inkluderande arbetsstyrka, där alla har en chans att växa och utvecklas. 

Career-Our-People

Möt vårt folk

Vid Dormer Pramet är våra anställda företagets mest värdefulla tillgång med mer än 2.400 anställda representerande 25 nationaliteter världen över. Läs här nedan vad några av våra kollegor har att säga om hur det är att arbeta för Dormer Pramet.

Katerina Nejedla- Dormer Pramet Tjeckien

"Jag har arbetat vid Dormer Pramets fabrik i  Šumperk i mer än 20 år och de har varit fulla av möjligheter, stabilitet, utmaningar och tillväxt. Det är en familj."

Kumar Adhayan - Dormer Pramet Indien

“Teknik har alltid intresserat mig och att få en chans att arbeta i en organisation som alltid strävar efter att växa genom teknologi var en dröm som blev verklig. Som en del den här fantastiska familjen sedan den etablerades i Indien, har jag haft möjlighet att leva enligt dess principer och kärnvärden, som är inriktade på att utveckla en långsiktig och hållbar affärsverksamhet med en stor ansvarskänsla  gentemot alla anställda, ägare och miljön.”

Flavia Ribeiro- Dormer Pramet Brasilien

“När jag började en ny anställning var det en stor utmaning, därför att för första gången i min karriär innebar mitt dagliga arbete så många kontakter över hela världen. Litet i taget började jag lära känna mina kollegor runt om i världen och de gjorde allt för att jag skulle komma in i jobbet och på samma gång var de mycket öppna för nya idéer och synpunkter. Jag känner att jag har en röst och att det visar hur mycket företaget värderar mångfald och stöder relationsbyggnad med anställda och kunder baserat på transparens och förtroende.”

Josh Doster - Dormer Pramet USA

“Sedan jag blev en del av Dormer Pramet-teamet, har jag fått möjlighet att växa personligt och professionellt, mer än jag hade kunnat föreställa mig. Företaget erbjuder ett stort antal resurser, verktyg och möjligheter för att lyckas. Kamratskapet inom hela teamet och att man värdesätter att även familjelivet utanför företaget fungerar indikerar att företaget verkligen värnar om varje medlem i teamet.”

Våra kärnvärden

Vi förväntar oss att våra anställda agerar i enlighet med våra kärnvärden och uppförandekod, att vara sanna representanter för vårt varumärkes löfte att vara "Helt enkelt pålitliga" i allt vi gör. Vi förväntar oss att de levererar okomplicerade, ärliga och konsekventa lösningar och service till våra kunder och kollegor.

Våra kärnvärden utgör grunden i vårt företag. De beskriver vårt uppförande och vägleder våra handlingar och affärsbeslut och formar en stabil bas för vårt sätt att arbeta. Våra kärnvärden är:

Kundfokus                   

Jag ser till att mitt uppdrag ger ett mervärde till våra kunder. Jag är proaktiv och har kundens förväntningar i mitt medvetande. Jag söker och besvarar kundernas verkliga behov. 

Innovationer                                  

Jag har modet att tänka i nya vägar. Jag tar till mig nya synsätt. Jag delar med mig av kunskaper och erfarenheter på ett proaktivt sätt. Jag försöker ständigt att förbättra vårt sätt att arbeta. 

Fair play

Jag handlar alltid i linje med vår etikstandard och sätter säkerheten först. Jag visar alltid omtanke om miljön och samhället där vi arbetar. Jag bryr mig om andra och bygger relationer på ärlighet, respekt och förtroende. 

En passion att vinna

Jag är modig och tar gärna ledningen när det gäller att sätta ambitiösa mål och håller mina löften. Jag är beredd att ge det där extra för att samarbeta när det är till gagn för att förbättra effektivitet och resultat.

Career-Values-Banner_1150x300.png

Vad driver Dormer Pramet?

Bemyndigande

Vid Dormer Pramet, som är en del av Sandvik-gruppen, uppmuntrar vi alltid aktivt att ge anställda bemyndigande och ansvar. Genom att inspirera och uppmuntra individen att ta steget att förbättra sin erfarenhet i arbetet bygger upp en inkluderande kultur. Vi ser det som vårt ansvar att skapa en omgivning som hjälper den anställde att få förmågan och önskan att agera självständigt inom vår organisations strategiska ramverk. Ansvaret och förtroendet ger de anställda en chans att staka ut sig egen väg till framgång.

Likställdhet

Vi tror passionerat på att samma möjligheter ska finnas för alla anställda, oberoende av kön, ålder, personliga eller kulturella olikheter. Genom att vara representerade i mer än 100 länder är våra anställda vår största tillgång och utgör en samling av arbets- och livserfarenhet. Att ta till sig olika synsätt och uppfattningar genererar alltid det bästa resultatet. Vi uppmuntrar aktivt till diversifiering och inkludering och förbinder oss att skapa en global Dormer Pramet-famlj.

Erfarenheter och expertis

Vi kan skryta med mer än 150 års specialistkunskap och erfarenhet  av skärande verktyg  .

Våra produkter och skickliga ingenjörer löser utmaningar inom många industrisektorer, från reparation och underhåll och allmän bearbetning till tung industri, järnvägs- och flygindustri.

Vårt team arbetar hängivet med att dela med sig av sin kunskap inom skärande verksamhet , antingen personligen, eller vid något av våra fyra utbildningscenter, eller virtuellt genom våra digitala stödkanaler.

Kom med oss!