Logga in/RegistreraKontakta oss

Juridiskt meddelande

Detta innehåll gäller www​​.dormepramet.com

Vänligen läs detta juridiska meddelande noggrant innan du använder denna webbplats ("Webbplatsen").

Materialet på webbplatsen tillhandahålls av Dormer Pramet, för information kan du kontrollera listan över juridiska personer på vår integritetsportal.

Copyrightinformation

Innehållet på webbplatsen: copyright  Dormer Pramet (publ) (eller dess dotterbolag). Med ensamrätt.

Informationen på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljudklipp och programvara, tillhör  Dormer Pramet och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Otillåten användning eller distribution av material från webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar, och omfattas av både civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Webbplatsen eller delar av den får inte, om inte annat anges, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, sparas eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande från  Dormer Pramet. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på webbplatsen.

Du godkänner att du ska förhindra otillåten kopiering av materialet och se till att alla anställda i din organisation, i förekommande fall, respekterar dessa begränsningar.

Webbplatsen kan innehålla bilder där upphovsrätten tillhör de som tillhandahåller bilderna.
 

Varumärkesinformation

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen  Dormer Pramet, dess dotterbolag, licensgivare eller joint venture-partner.

 Dormer Pramets varumärken, märkesnamn, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från  Dormer Pramet.
 

Utan garantier eller utfästelser

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN GÄLLER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT GARANTIANSVAR AV NÅGOT SLAG.  DORMER PRAMET ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PGA. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EVENTUELL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I ERT ADMINISTRATIVA SYSTEM ELLER LIKNANDE SOM HAR UPPSTÅTT PGA. ANVÄNDNING ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN, ÄVEN OM  DORMER PRAMET ÄR MEDVETET OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER.

 Dormer Pramet ger inga garantier eller utfästelser för någon annan webbplats som du kan nå via länkar på denna webbplats. Sådana länkar tillhandahålls endast som en tjänst för användaren och innebär inte att  Dormer Pramet stödjer eller godkänner något ansvar för innehållet på, eller användningen av, dessa webbplatser. Det är dessutom upp till dig att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs och se till att det du väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och annat som kan vara skadligt.

 Dormer Pramet utfäster inte heller någon garanti för att den information som kan finnas på webbplatsen, inklusive text, grafik, länkar och andra delar, är exakt eller fullständig. Informationen på webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Men  Dormer Pramet förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på webbplatsen.
 

Material från användare

Information eller annat material som du överför till webbplatsen (”uppladdat material”) anses som icke-konfidentiellt, icke-exklusivt, utan royalty, oåterkalleligt, fullständigt underlicensierbart och generiskt.  Dormer Pramet erkänner inget ansvar för uppladdat material.

 Dormer Pramet har rätt att lämna ut, kopiera, distribuera, införliva, ändra och på andra sätt använda uppladdat material, tillsammans med alla data, bilder, ljudklipp, text och övrigt inbäddat material, för valfria kommersiella och icke-kommersiella syften.

Om du skickar personaluppgifter till  Dormer Pramet via webbplatsen eller på annat sätt, godkänner du att  Dormer Pramet använder dessa uppgifter för att bedöma din information och användning i samband med marknadsföringen av  Dormer Pramets produkter och tjänster. Detta inkluderar rätten att överföra uppgifterna till tredje part för potentiell publicering på Internet.  Dormer Pramet är ansvariga under svenska lag för bearbetningen av personuppgifter. Du kan kontakta  Dormer Pramet om frågor gällande felaktiga data eller annat som rör personuppgifter. För mer information, se  Dormer Pramets Integritetspolicy.
 

Övrigt

 Dormer Pramet kan när som helst revidera villkoren för denna juridiska information genom att uppdatera den. Dessutom förbehåller  Dormer Pramet sig rätten att övervaka och avbryta användningen av webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande. Om något villkor eller krav i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller av någon anledning omöjligt att uppfylla, påverkas inte giltigheten hos återstående villkor och krav på något sätt.