Logga in/RegistreraKontakta oss

HÅLLBARA AFFÄRER

Dormer Pramet använder innovation för att ständigt utvecklas och vara ett hållbara företag. Att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och vårt sätt att arbeta skapar mervärde för alla intressenter och ett hållbart samhälle.

Vi tar ett helhetsgrepp, inklusive hela värdekedjan i vår hållbarhetsagenda. Vårt främsta bidrag till hållbarhet är genom våra produkter och vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för mer produktiva, säkra och hållbara lösningar.

Vårt långsiktiga hållbarhetsmål för 2030 är inom områdena klimat, utveckla möjligheterna till återvinning, människor och Fair Play. Att göra omställning till en mer hållbar verksamhet är ett av våra viktiga och mest strategiska mål.

All vår data rapporteras regelbundet och utvärderas i våra delårsrapporter för att säkerställa att vi är på rätt väg.

Våra huvudmål är:

Återvinning

Säkerställande av att minst 90 % återvinns av förpackningar, produkter och avfall genomförs, gäller även våra underleverantörer. Vi kommer att fokusera på material- och resurseffektivitet i alla nya kundprojekt, och tillhandahålla nya modeller för återanvändning och återvinning för våra kunder.

circularity.jpg
Reducering av CO2-utsläpp

Att minska och nå en halvering av CO2-utsläpp jämfört med åren 2016-2018, samt arbeta för och med miljöförbättringsprojekt som syftar till att minska elförbrukningen vid våra produktionsenheter är ett mål. För närvarande förbereder vi konstruktionen av solpaneler på taken på en av våra produktionsenheter.

CO2_reduction.jpg
Safety first

Vi strävar efter högsta möjliga standard gällande säkerhet och målet är att bli ändå bättre. Till 2030 vill vi nå en halvering av TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) jämfört med basåren 2016 – 2018. Att regelbundet öka medvetenheten om hälsa och säkerhet hos våra anställda genom workshops är en prioritet, nanolearnigs och det årliga firandet av Safety Day är exempel på sådan aktivitet.​

Zero-HArm.jpg
Fair play mål

Att vara öppna, rättvisa, hålla hög etik, och transparens är våra mål. 

Mångfald och inkluderande är en självklarhet hos oss.

fair-play.jpg
Vi är certifierade: